یه لحظه تنها شدیم گوشیشو درآورد یه عکسی نشونم بده.. یکی از دوستای همکارش که الان اسمش تو همه ی روزنامه ها و اخباراا اومده و همه جا حرفشه. چند روز پیش تو سوریه شهید شد.
آخرین عکساشون بود. گفت همون بار آخریه که میخواست بره سوریه..  تو این عکس داریم همه از دستی بهش نگاه میکنیم. مثلا ژست گرفتیم.. گفتیم تو مثلا شهیدی همه داریم نگات میکنیم.
منبع اصلی مطلب : فراکنده
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : شوخی شوخی