شماره

شماره ی یک

دیگه واقعا خسته شدم. چرا من نمی تونم پیدا کنم برا چی خوبم.

شماره دو

از دست شما! چطور میدونید راه چیو بگیرید و هی میرید جلو و پیشرفت و لذت از کاری که میکنید و چهار سال بعد حرفه ای میشوید

شماره سه

زمان جدی جدی تموم شد ولی هیچی به هیچی.

منبع اصلی مطلب : فراکنده
برچسب ها : شماره
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : یکی نمیشم