بعد من فکر میکنم این ترم اولیا که همه مسخرشون میکنن با این هوا دید کج و کله و غیرواقعی و بسته شون، چقد رو جو علمی کشور حساب میکنن و چقد حیفن که فقط عده ی کمیشون برعکس تمام مشکلات و محدودیتها ادامه میدن و بقیه..

بقیه میشن اون جهان سومی که براشون پیچوندن کلاس و مسخره کردن استاد و خوابیدن سر کلاس میشه افتخار!

منبع اصلی مطلب : فراکنده
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : امید من به ترم اولی هاست؟ اوه..